Cookie- en Privacybeleid

The SharePoint Academy, verzorgt trainingen, coaching en consultancy voor haar opdrachtgevers op het gebied van Microsoft SharePoint en andere producten uit de Microsoft Office 365 suite.

De ICT-werkzaamheden van The SharePoint Academy worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op eigen fileservers in de vestiging in Dongen, op fileservers van FlexwebHosting en in de cloud op fileservers van Microsoft. Persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en afnemers van de producten en diensten van The SharePoint Academy worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. The SharePoint Academy houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van The SharePoint Academy, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en er worden verschillende bewaartermijnen aangehouden. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

  1. Koopt u een product of dienst via onze website of anderszins?

The SharePoint Academy gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. The SharePoint Academy gebruikt uw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal twee jaar na uw laatste aankoop bewaard.

  1. Bezoekt u onze website?

Als u onze website bezoekt dan verstrekt u gegevens aan The SharePoint Academy zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van The SharePoint Academy. Maar ook gebruikersgegevens over de diensten die u bekijkt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.

Daarnaast worden, voor zover deze aan The SharePoint Academy worden doorgegeven, ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden. In het kader van marketing automation gebruikt The SharePoint Academy de diensten van DATA-Collectief. Zij verstrekken ons gedetailleerde informatie over bezoekers van onze websites. Omdat uw organisatie en uw naam in hun database staan kunnen wij contact opnemen om met u in gesprek te komen over zakelijke dienstverlening of samenwerking. Wilt u uw persoonsgegevens in hun database opvragen of uit hun database worden verwijderd? Neem dan contact op met avg@datacollectief.nl.

  1. Solliciteert u bij The SharePoint Academy?

The SharePoint Academy gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door u aan The SharePoint Academy verstrekte gegevens, inclusief cv en motivatie, worden bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien u daar toestemming voor heeft gegeven worden uw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treedt u in dienst bij The SharePoint Academy, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier dat verplicht wettelijk moet wordt bijgehouden.

  1. U ontvangt een nieuwsbrief van The SharePoint Academy?

The SharePoint Academy gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om u een nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’. De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen in een CRM-systeem. The SharePoint Academy gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden:

  • de lezer en gebruiker beter begrijpen om op deze manier artikelen aan te bevelen of te publiceren die aansluiten bij de interesses;
  • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier af te stemmen op de lezer en gebruiker;
  • het informeren over andere producten en diensten van The SharePoint Academy;
  • doelgericht adverteren.

Bijzondere persoonsgegevens
De websites en diensten van The SharePoint Academy hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar.

Beveiliging gegevens
The SharePoint Academy maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via 085 – 1300 963 of info@sharepointacademy.nl.

Gebruik van Cookies
De website van The SharePoint Academy maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van de diensten. Het zijn zogenaamde eigen cookies, geen third party cookies, en die worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken en het verbeteren van de performance van de website. Derden hebben geen toegang tot cookie-informatie en ze worden ook niet gebruikt voor andere doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Hiervoor kunt u het contactformulier op onze website gebruiken. Als u een vraag of verzoek heeft dat niet via het formulier kan worden ingediend kunt u een mail sturen naar info@sharepointacademy.nl.

The SharePoint Academy reageert in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie. In geval van een verzoek tot verwijdering worden de desbetreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij en voor zover de wet verplicht om de bewuste persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. U krijgt na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien de desbetreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet zijn verwijderd, stuurt The SharePoint Academy u een bericht waarin wordt toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kan worden voldaan.

Indien The SharePoint Academy niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan de bezoeker worden gevraagd zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de bezoeker de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Data Protection Officer (DPO)
Voor alle vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van The SharePoint Academy via info@sharepointacademy.nl.

Wijzigingen
The SharePoint Academy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 23 mei 2018.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website of een bericht sturen aan info@sharepointacademy.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.