Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, optimale waterstanden, het zuiveren van afvalwater en schoon oppervlaktewater. Men werkt in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel en samenwerken en vernieuwen staat in hun dienstverlening centraal. Al enkele jaren maakt men gebruik van Microsoft SharePoint.

In mei 2018 volgden zes medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe de vierdaagse training SharePoint Online PRO van The SharePoint Academy. De functies waren divers: een technisch applicatiebeheerder informatiemanagent, applicatiebeheerders bedrijfvergunningsysteem, een medewerker arbo en milieu en een zuiveringstechnicus. Bas van den Berg doet namens hen het woord. Hij is functioneel beheerder in het team informatiemanagement van het documentaire domein. Het team zorgt voor het in stand houden van de informatievoorziening en het beheer van de gecentraliseerde bedrijfskritische en bedrijfsbrede applicaties.

Binnen Waterschap Vallei en Veluwe wordt Sharepoint steeds vaker ingezet en om wildgroei te voorkomen is het noodzakelijk het kennisniveau op peil te brengen. Vooraf was er gedeeltelijk kennis van SharePoint maar op beginnersniveau. Het team informatiemanagement zal tevens als gebruikersgroep ingezet gaan worden om ontwikkelingen te begeleiden en of te ontwikkelen.

“Als je snel aan de slag wilt en een goed inzicht wilt krijgen van Sharepoint raad ik deze cursus zeker aan!”

Het Nederlandstalige materiaal, dat The SharePoint Academy bij de cursus meeleverde, was heel goed. Het werkboek gebruikten we om de opdrachten van de trainer uit te voeren en om notities te maken. Ook zat er een handboek SharePoint Online bij, geschreven door Twan Deibel. Dit is een boek dat commercieel verkrijgbaar is en het is fantastisch als naslagwerk. Een musthave voor SharePointbeheerders!

Hoe waren het kennisniveau en de vaardigheden van de trainer?

De trainer beschikte over een prima kennisniveau en hanteerde een lekker vlot tempo. Met de oefeningen en hulp na de uitleg kwamen we snel tot resultaten. Vanwege de grote hoeveelheid stof en de oefeningen die daaruit voortvloeiden moest het tempo ook wel vlot zijn. In ons gezelschap was het soms wel en soms net te doen. Gevoel voor humor was er ook: halverwege de middag op de derde dag riep een collega dat “de spons vol zat” als gevolg van de intensieve training. Hij zei dat hij de spons even wilde uitknijpen om een dag later weer verder te gaan. De sfeer was ontspannen en daar waar nodig toonde de trainer voldoende flexibiliteit om zijsprongetjes te maken en hiermee meer functionele inzichten te verwerven. Overall prima!

“Heel interessant was dat de trainer ook extra onderdelen uit Office 365 besprak zoals Teams en Planner in relatie tot SharePoint.”

Het grote voordeel dat de training inhouse werd verzorgd was dat er minder afleiding en vooral minder reistijd was. Het was ongedwongen en gaf voldoende ruimte om het naar ons inzicht in te zetten. Op de laatste dag hebben we op onze eigen omgeving een en ander gemaakt.

Vanuit ons digitaliseringstraject gaan we nu verder met het opstellen van een werklijst om hierna diverse Sharepointoplossingen te laten maken of zelf te maken. We overwegen om hier aanvullende coaching en begeleiding door consultants van The SharePoint Academy voor in te zetten.

Hebben we met dit project uw interesse gewekt? Misschien bent u ook geïnteresseerd in hoe wij BAM Techniek hebben begeleid. Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!